English | Thai  
 

   
 


กิจกรรมที่น่าสนใจประจำวัน

 • ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ พระสงฆ์ปฏิบัติสวดมนต์ทำวัตรเช้าเวลา 5.00 น- 6.00 น ทำวัตรเย็นเวลา 17.00 น-18.00 น
  ทุกวันอาทิตย์ ทำวัตรเช้าเวลา 9.00 น-10.00 น ทำวัตรเย็นเวลา 15.00 น-16.00 น
  ญาติโยมที่สนใจขอเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า และ ทำวัตรเย็น ได้ทุกวัน ณ เวลา ดังกล่าว
 • ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายข้าวพระ ได้ทุกวัน ถวายภัตตาหารเช้าเวลา 7.00 น ภัตตาหารเพลเวลา 11.00 น
 • พระสงฆ์สอนปฏิบัติสมาธิ ฝึกกรรมฐาน เดินจงกลม วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น - 19.00 น วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น - 15.00 น
 • สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ ตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสำหรับผู้สนใจทุกท่านทุกวัน
 • ทุกวันสำคัญทางศาสนาขอเชิญญาติโยมผู้สนใจร่วมอาสาสมัครช่วยวัดทำความสะอาด จัดเก็บสถานที่ อำนวยความสะดวกต่างๆ กับกลุ่มหัวใจอาสาวัดพระศรีฯ
 • มุมห้องสมุดวัดพระศรีฯ ให้บริการหนังสือธรรมะ นิตยสารธรรมะ รวมทั้งเทปบรรยายธรรมะสำหรับผู้สนใจทุกท่าน
 • ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือธรรมะรายเดือนจากทางวัดพระศรีฟรีทุกเดือน
 
 

 

ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นให้ดี ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น